Telenor BIL årsmøte 7/3

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 12. Feb 2024

oppdatert 8. mars 2023.

Telenor BIL årsmøte torsdag 7/3-2023 Tid: 15:00 - 16:00 MS Teams  Alle medlemmer kan delta.


Saksliste:


Forslag:

1) Sak foreslått av styret: Vedtektsendring §11 og §14. Endrer tittel på to av rollene i styret for å framstå som mer relevant til vår tid. Sekretær endres til Administrasjonsansvarlig. Kasserer endres til Økonomiansvarlig. [Vedtatt]


Valg:

Leder, sekretær, 2 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer er på valg.

Valgkomiteen v/ Jan Petter Jensen og Agnes Aanderaa har følgende innstilling til nytt styre (de som skal velges er uthevet):

Verv

Navn 2023

Valgt for periode

Innstilling 2024

For perioder

Leder

Henning Ustgård

På valg

Henning Ustgård

2024 for 2 år

Nestleder

Ingrid Norrvall Vegdahl

2023 for 2 år

Ingrid Norrvall Vegdahl

 

Økonomiansvarlig (tidl Kasserer)

Sunniva Syrrist

2023 for 2 år

Sunniva Syrrist

 

Administrasjonsansvarlig (tidl Sekretær)

Ketil Risvoll

På valg

Ferdinand Gjellesvik

2024 for 2 år

Styremedlem

Ole Ingar Aune

2023 for 2 år

Ole Ingar Aune

 

Styremedlem

Marie Sandstrøm Mathiassen

På valg

Thomas Hangaas 

2024 for 1 år

Styremedlem

Marte V Grønli

På valg

Marte V Grønli

2024 for 2 år

Varamedlem 1

Randi Emmaus

På valg

Tobias Lerche Fodstad

2024 for 1 år

Varamedlem 2

Wiweke Reymert

På valg

Marie Sandstrøm Mathiassen

2024 for 1 år 

 

 

Revisor

Christian Deisz

På valg

Christian Deisz

2024 for 1 år

 

 

 

 

 

Valgkomiteen 1

Jan Petter Jensen

På valg

Jan Petter Jensen

2023 for 2 år

Valgkomiteen 2

Agnes Aanderaa

På valg

Agnes Aanderaa

2024 for 2 år

  [Valgt]