All idrettsaktivitet avlyses

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 16. Apr 2020

Vedtak av 12. mars:

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.


Norges Idrettsforbund henvendte seg nylig til Helsedirektoratet med et tydelig ønske om en klargjøring av gjeldene vedtak fra 12. mars om utøvelse av idrettsaktivitet. På bakgrunn av dette kom Helsedirektoratet med en oppdatert veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet, som ble publisert 1. april.

Det presiseres at forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes, fortsatt er gjeldende. Videre presenterer de en veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet skal forstås:

 • Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.
 • Forbudet innebærer videre at lag og foreninger m.v. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. 
  • Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Det gjelder ikke personer i samme husstand. 
  • Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer i samme husstand.

  • Personer utenfor egen husstand skal ikke dele utstyr eller berør samme kontaktflate.  

Henstilling fra Norges Bedriftsidrettsforbund til alle våre bedriftsidrettslag
Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) anbefaler våre bedriftsidrettslag å avstå fra å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer utenfor egen husstand møtes.

NBIF vil være tydelig på at vår prioritert først og fremst vil være å hindre spredning av koronaviruset når det utøves mosjons- eller idrettsaktivitet. Dersom noen av våre medlemslag likevel velger å organisere aktivitet, er det bedriftsidrettslaget selv som har ansvar for at dette gjøres i henhold til gjeldende regler som er vedtatt av Helsedirektoratet. 

Det tilbys tre ulike aktiviteter i regi av vårt forbund og våre bedriftsidrettskretser. Felles for dem alle er at de skal utøves etter gjeldende regler som er vedtatt av Helsedirektoratet. Det er laget egne koronavettregler for hver av aktivitetene som du finner lenger nede i dette dokumentet. I de tilfeller hvor det hersker noen som helst usikkerhet i forhold til retningslinjer er det hentet inn godkjenning fra kommunale smittevernmyndigheter.

 •  Hjemmegym,  (se mer her:  www.sykletiljobben.no) en aktivitetskampanje) som er gratis for alle våre medlemmer.
 • Ti på Topp, (se mer her: www.tipåtopp.no ) turkampanje som arrangeres i samråd med kommunale smittevernmyndigheter. 
 • Virtuelle løp, (se mer her: www.bedriftsidretten.no ) løpskonsept hvor deltakerne løper når de vil/hvor de vil, logger sitt eget løp og registrere aktivitetene på kretsenes sider. 

Koronavettregler – Hjemmegym

 • I kampanjen registreres all aktivitet som utføres i hjemmet, i hagen eller i friluft.
 • Aktivitetene skal ikke gjennomføres i grupper på mer enn fem personer. Unntaket er personer innenfor samme husstand.
 • Aktivitet som gjøres sammen med kollegaer, venner eller andre utenfor egen husstand skal gjennomføres via webløsninger (Teams, Skype, Zoom, Hangout osv), eller i grupper på mindre enn fem personer som holder minimum 2 meters avstand.
 • Utstyr som benyttes til aktivitetene skal ikke deles av andre enn dem innenfor egen husstand. 
 • For øvrig vises det til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet, som du finner her.

Koronavettregler – Virtuelle løp

 • All løpsaktivitet skal foregå alene, sammen med personer i samme husstand eller i grupper på mindre enn fem som til enhver tid holder minimum 2 meters avstand.
 • All løpsaktivitet skal foregå utendørs og utenfor anlegg som omfattes av Helsedirektoratets vedtak om stengning av 12. mars. Vedtaket finner du her
 • Deltakerne løper når de vil og hvor de vil, så fremt de forholder seg til gjeldende distanse i kilometer. Treningsfil lastes deretter opp digitalt som henvist. 
 • Selve løpsaktivitetene er ikke organisert av NBIF og deltakere har selv ansvar for å være aktiv i henhold til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet, som du finner her

Koronavettregler – Ti på Topp

 • Gå tur alene, med dem i samme husstand eller i grupper på mindre enn 5 personer (følg anbefalinger på den lokale kampanjesiden, da det i noen kommuner er egne retningslinjer for hvor mange som kan gå sammen).
 • Hold minimum 2 meters avstand til andre deltakere eller dem i turfølge som er utenfor egen husstand. 
 • Velg ruter som er tilpasset din fysiske form og unngå turer med høy risiko. Dette for ikke å belaste rednings- og helsetjenester unødig. 
 • Rast med god avstand til andre deltakere og sørg for god håndhygiene.
 • Unngå å ta på kontaktflater som deles med andre.
 • NBIF arrangerer ikke organiserte fellesturer og deltakere har selv ansvar for å være aktiv i henhold til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om friluftsaktiviteter.

For øvrig finner du mer informasjon på de lokale kampanjesidene (www.tipåtopp.no) om hvilke tilpasninger som er gjort for å redusere risiko for smitte.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.